Házhozszállítás

Szerződött partnerünk:

 

Tanúsítvány

Tanúsítvány

SSL Certificate

Üdvözöljük webáruházunkban!      Legyen felénk bizalommal, 33 éve állunk vásárlóink rendelkezésére!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a xn--gygyszat-cza1p.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Fogyasztó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató és Fogyasztó

Szolgáltató:

Név: Donau Kft

Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b

Levelezési cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b

Üzlethelyiség címe: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b

Képviselő neve: Tarnói Veronika Katalin

Cégjegyzékszám: 01 09 063643

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10270390 242

Közösségi adószám: HU10270390

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10200830-32323647-00000000

IBAN számlaszám: HU46 1020 0830 3232 3647 0000 0000

E-mail cím: tarnoi.ferenc@relaxsan.hu

Telefonszám: +36-70/508-2874

Fax:

Fogyasztó:

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - Fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középSzolgáltató is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában Fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő Szolgáltató is, (a továbbiakban: Fogyasztó)

3. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon egészségügyi termékek (a továbbiakban: Termékek) értékesítését végzi a Szolgáltató. Webáruházunkban főleg fehérneműket árusítunk, tevékenységünkre a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) valamint a Fogyasztó és Szolgáltató közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozik.

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait, vagy a jogszabályi előírásokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Fogyasztók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

 

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Fogyasztók számára. A honlapon a Fogyasztó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Fogyasztó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Fogyasztó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

A regisztrációhoz az alábbi adatokat kell a Fogyasztónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Fogyasztó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Fogyasztó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Fogyasztó felelős. A Fogyasztó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Fogyasztó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Fogyasztónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Fogyasztó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Fogyasztó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Egyebek:

Kérjük vegyék figyelembe, hogy áruházunkban:

- bankkártyás, egyéb online fizetési lehetőség nincs

- kupon elfogadása nincs

- pontgyűjtés nincs

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Szolgáltató a Fogyasztó megrendelését 48 órán belül visszaigazolja. Ha a Fogyasztó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Fogyasztó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.3. A szerződés létrejötte

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és a Fogyasztók jogairól szóló a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Fogyasztó részére egy második e-mailt (külön visszaigazolás) 48 órán belül, amellyel a Fogyasztó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

 

- egyéb rendelési paramétereket, számlázási és szállítási adatokat meg kell adni

 

5.4. A szerződés iktatása

 

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Szolgáltató aláveti magát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Kódexe rendelkezéseinek mely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (www.mkik.hu) tekinthető meg.

 

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a megrendeléshez hozzátéve bocsájtja a Fogyasztó rendelkezésére.

A Szolgáltató elektronikus számlát nem állít ki.

Ha a Fogyasztó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, erre van lehetőség, azt előre jelezni kell a Szolgáltató felé. Ilyen esetben nincs szükség külön megrendelésre.

5.6. Fizetés

Honlapunkon a fizetés az alábbi módokon történhet:

5.6.1. Előre utalás

Díjbekérőn szereplő végösszeg, mint vételár átutalása a díjbekérőn szereplő banki adatok figyelembevételével.

5.6.2. Utánvét

A vételárat a csomag átvételekor a futárnak kell fizetni készpénzben a csomagban található számla alapján

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

A honlap az alábbi átvételi lehetőségeket, illetve szállítási módokat tartalmazza:

5.7.1. futárszolgálat

A kiszállítás a GLS futárszolgálat útján történik.

A kisszállítás munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között van lehetőség, hétvégi kiszállítást nem biztosítunk.

A Fogyasztó megadhatja a munkahelyének címét is, ha hétköznap nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen, illetve Magyarország területén bármilyen címet megadhat ahol a megrendelt terméket át tudja venni.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítő e-mailt küld.

Nincs lehetőség arra, hogy a Fogyasztó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, de ha a Fogyasztó ezen igényét külön jelzi, akkor ráírjuk a fuvarlevélre, hogy a kiszállítás időpontjáról előzetes egyeztetést kér.

Ha a futár a megadott címen nem talál senkit úgy a 2. kézbesítés előtt a futárszolgálat telefonon keresztül egyeztet a Fogyasztóval az időpontról.

A termék átvételekor a Fogyasztó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Fogyasztó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét. A termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Fogyasztó kizárólag minőségi kifogással élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

 

5.7.2. Személyes átvétel a Szolgáltató székhelyén nincs lehetőség

 

Szállítási költségek részletes megadását lásd az "információk/szállítás" oldalon

Szállítási határidő a Fogyasztó megrendelésétől számított 3-5 munkanap, eltérő esetben időpont egyeztetésre kerül sor a Fogyasztóval

A Szolgáltató - a felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott Fogyasztóra irányadó,

A Fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ezen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató mindkét esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adhatja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyíthatja a feladás dátumát.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített termék vagy termékek ellenértékét, ami nem tartalmazza a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A Fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a Szolgáltató az elállás határidejére és egyéb feltételeire, és/vagy arra való tájékoztatási kötelezettségének, miszerint a Fogyasztó hogyan köteles megtéríteni elállás esetén a

Szolgáltató ésszerű költségeit ha azt a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Kormányrendelet szerinti felmondási jogát, nem tett eleget;

 1. ab) a Fogyasztó nem kérte a Kormányrendelet szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a határidő lejárta előtt;
 2. b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
 3. ba) a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,
 4. bb) a Fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezésének megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásúlvételéről, hogy beleegyezésével elveszti az elállási jogát, vagy
 5. bc) a Szolgáltató elmulasztotta megadni a Kormányrendeletben előírt visszaigazolást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát

 1. a) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a fent meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (például fehérneműk, alsóruházatok, harisnyafélék, zoknik, melltartók, női, bébi és férfi alsók, trikók, haskötők);
 6. f) Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) Olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Kormányrendelet 20. §-a szerinti jogát.

Webshopunkban elsősorben zárt csomagolású termékeket árusítunk (például fehérneműk, alsóruházatok, harisnyafélék, zoknik, melltartók, női, bébi és férfi alsók, trikók, haskötők). Ezen termékek az átadást követő felbontásuk után - egészségvédelmi és higiéniai okokból - más részére nem értékesíthető, ezért az ilyen termékek visszaküldése a jogszabályi rendelkezések alapján nem lehetséges. Fontos tudni, hogy az egészségvédelmi vagy higiéniai okokból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszavesszük, amennyiben az sérülésmentes, eredeti csomagolású, és a gyártó által rajta elhelyezett, új állapotát igazoló címkével, matricával, bilétával vagy egyéb megkülönböztető jelöléssel ellátott. RelaxSan webshopunk arra kéri Önt, hogy ügyeljen a helyes méretválasztásra!

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Nem számít bele ugyanakkor az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, feltéve, hogy a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdoságaira és aFogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő egy (1) éven belül felismert hiba esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő  egy év  elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Fogyasztó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a terméket gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Fogyasztó a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Szolgáltató köteles a termékkel együtt a jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 1. a) a Szolgáltató nevét, címét,
 2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,
 3. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a Szolgáltatósal,
 4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Szolgáltató vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 5. e) a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 6. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 7. g) a Szolgáltató bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A Szolgáltató a kormányrendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a Fogyasztó részére. A Fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A Szolgáltató a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a Szolgáltató a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A Szolgáltató a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

Vita esetén a kormányrendeletben meghatározott fenti kötelezettség teljesítését a Szolgáltató köteles bizonyítani.

A jótállásból eredő jogok – az alábbi kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Fogyasztó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Donau Kft

Levelezési cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b

Telefonszám: +36-70/508-2874

E-mail cím: tarnoi.ferenc@relaxsan.hu

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Donau Kft

Levelezési cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b

Telefonszám: +36-70/508-2874

E-mail cím: tarnoi.ferenc@relaxsan.hu

A Fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék Fogyasztó részére történő forgalmazásával illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a Fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi,
 3. c) egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében a válasz postára adását jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

8.2. Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Szolgáltató a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára (lásd 8.1 és 8.3. pont).

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.

4 § (1) A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:a) a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzá járul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 1. b) a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 2. c) a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,
 3. d) a hiba bejelentésének időpontját
 4. e) a hiba leírását,
 5. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 6. g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

A Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A Szolgáltatónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést észszerű határidőn,  legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

Kijavításra vagy - ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 1. a) Fogyasztó nevét és címét
 2. b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
 4. d) azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított dolgot átveheti

Az átvétel igazolása a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthető.

8.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségeinél) melyeket a www.nfh.hu honlapon megtalálhat.
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: a Szolgáltató székhelye szerint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület az illetékes (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)
 • Bírósági eljárás kezdeményezése,
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://xn--gygyszat-cza1p.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 1. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

-  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

-  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

-  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

-  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

-  387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

 - 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Fogyasztó és Szolgáltató közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:  2022.  02. 28.

10. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.

Az áruházban található termékek (a továbbiakban: áru, vagy termék) között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Megrendelés" gombra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérésre funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

 

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet kormány rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

 

Ön a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek az Ön, vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, de ezen jogot már a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az Ön által gyakorolható elállási jog részletes feltételeit a honlapunkon található Általános Szállítási Feltételeink tartalmazzák, melyet IDE KLIKKELVE tekintheti meg.  

 

Különösen felhívjuk a figyelmet:

Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Ön internetes oldalunkon is [tarnoi.ferenc@relaxsan.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Elállásnál kötelesek vagyunk az Ön által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő tizennégy (14) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Ön viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Ön az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel  Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a kellék szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásával. Webáruházunkban főleg fehérneműket árusítunk, tevékenységünkre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló   45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik. Ez a rendelet többek között kimondja, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; Tekintettel arra, hogy RelaxSan webshopunk elsősorban egészségügyi termékek, így fehérneműk (alsóruházatok, harisnyafélék, zoknik, melltartók, női, bébi és férfi alsók, trikók, haskötők) forgalmazásával foglalkozik, így ezekre a fenti  rendelkezés irányadó, így Ön ezen termékek megvásárlása esetén az áru felbontását követően nem állhat el a szerződéstől.

Fontos tudni, hogy az egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a fentiek szerint vissza NEM szolgáltatható termékeket is visszaveszük, amennyiben az sérülésmentes, eredeti csomagolású, és a gyártó által rajta elhelyezett, új állapotát igazoló címkével, matricával, bilétával, vagy egyéb megkülönböztető jelöléssel ellátott. RelaxSan webshopunk arra kéri Önt, hogy ügyeljen a helyes méretválasztásra!

 


Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Szavatosság, jótállás

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben  valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet foglaltak az irányadók.

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a termékekre az Ön részére történő átadása, vagy ha azt üzembe kell helyezni, és azt Cégünk, vagy megbízottunk végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Amennyiben az általunk forgalmazott árura jótállási kötelezettségünk fennáll, az áruval együtt magyar nyelven  jótállási jegyet bocsátunk rendelkezésére. olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE KLIKKELVE tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Ön az átvétel időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a érvényesíteni már nem tudja.

Szavatossági igény estén kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.


Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

 

Adatvédelemi nyilatkozat

 

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi más webhelyet kizárva) a Donau Kft. (székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063643) kezeli (továbbiakban: „Donau Kft.”). Kijelentjük, hogy elköteleztük magunkat az Ön személyes adatainak védelme mellett. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) ismerteti a jelen webhelyen általunk összegyűjtött információk típusát és azt, hogy milyen módon használjuk és védjük ezeket az adatokat. A Nyilatkozatból azt is megtudhatja, mit kell tennie, ha nem szeretné, hogy webhelyünk felkeresésekor mentsük személyes adatait, illetve ha módosítani kívánja a már rendelkezésünkre bocsátott adatokat. A webhelyen más speciális adatvédelmi rendelkezéseket is találhat, melyek a jelen adatvédelmi nyilatkozattól eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.

 

1. Milyen adatokat gyűjtünk, és milyen módon használjuk fel ezeket?

2. Kinek adhat át a Donau Kft. személyes adatokat?

3. Hogyan védi a Donau Kft. a személyes adatok biztonságát?

4. Melyek az Ön jogai?

5. Módosítható-e a Nyilatkozat?

6. Kihez fordulhat kérdéseivel és kéréseivel?

 

1. Milyen adatokat gyűjtünk, és milyen módon használjuk fel ezeket?

 

Személyes adatokon azt az Öntől begyűjtött információt értjük, melynek alapján az Ön személye azonosítható. Ez általában név, lakcím, telefonszám, e-mail, de egyéb információk is ide tartozhatnak, többek között az Ön szokásaira, preferenciáira és életmódjára vonatkozóan. Biztosítjuk arról, hogy webhelyünk felkeresése során nem gyűjtünk be személyes adatokat Önre vonatkozóan, hacsak Ön ezeket az adatokat nem adja meg önként. Ezeket az adatokat kizárólag a webhelyen ismertetett célokra használjuk fel. A személyes adatok jellemző felhasználási módja:

a) Ha Ön nekünk címzett kérdéseivel együtt (pl. az ügynökségre, szolgáltatásaira) küld nekünk személyes információt, ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérdésének megválaszolására használjuk fel. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy személyes adatait megosszuk az Donau Kft. vagy harmadik fél adatfeldolgozóival (lásd még lejjebb a 2. kérdést).

 

2. Kinek adhat át a Donau Kft. személyes adatokat?

 

Esetenként harmadik felek is bevonhatók a webhelyeinken összegyűjtött információk – köztük az Ön személyes adatainak – feldolgozásába vagy elemzésébe. (Előfordulhat, hogy a webhely kezelője vagy fenntartója egy erre szakosodott IT-szolgáltatóiroda, vagy a promóciók lebonyolítása pedig egy reklámügynökség feladata). Ezen harmadik feleket szerződés kötelezi arra, hogy az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott módon használják fel. Valamennyi harmadik fél kizárólag a fent említett célokra használhatja fel a neki átadott személyes adatokat. A személyes adatok mindennemű egyéb felhasználása tilos. Végezetül figyelmeztetjük, hogy személyes adatai kiadhatók, amennyiben ezt jogszabály vagy, bírósági határozat megköveteli.

 

3. Hogyan védi a Donau Kft. a személyes adatok biztonságát?

 

A Donau Kft. biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret az Ön személyes adatainak elvesztése és bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében.

 

4. Melyek az Ön jogai?

 

Önnek joga van ahhoz, hogy adatokat kérjen a cégünk által az Önről tárolt valamennyi személyes információ jellegéről. A Donau Kft. 30 napon belül (írásban) válaszol ezekre a megkeresésekre. Ön kérheti továbbá személyes adatai kiegészítését, módosítását vagy törlését, illetve azt, hogy ne használjuk személyes adatait direkt marketing céljaira. Erre vonatkozó kérését a következő címen teheti meg: tarnoi.ferenc@relaxsan.hu

 

5. Módosítható-e a Nyilatkozat?

 

A Donau Kft. fenntartja a jelen Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért javasoljuk, hogy időnként újra látogasson el a Nyilatkozatot tartalmazó weblapra.

6. Kihez fordulhat kérdéseivel és kéréseivel?

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-1/313-9992

e-mail cím: tarnoi.ferenc@relaxsan.hu

 

Egyéb rendelkezések: A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogi előírásai vonatkoznak.

Ügyféladat - kezelési szabályzat

ÜGYFÉLADAT-KEZELÉSI SZABÁLYZAT

Verzió: 1.0

Hatályos: 2018.05.25-től

 

 

 


 

ÜGYFÉLADAT-KEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Társaságunk a DONAU Nemzetközi Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: TÁRSASÁG) elkötelezett a 2016/679 számú (2016.04.27.) EK rendelet [általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR], valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályainak való megfelelés iránt, ezért a TÁRSASÁG a vele kapcsolatba kerülő ügyfelek adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adja, valamint az alábbi szabályokat, ideértve az érintettek jogainak körülírását is, jelen Szabályzatban kívánja összefoglalóan rögzíteni.

 

Ahol az Infotv. jelen Szabályzatnál, vagy a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet nyújt, ott az Infotv. alkalmazandó. Ahol jelen Szabályzat az Infotv.-nél, illetőleg a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet, vagy további jogokat, jogorvoslatokat, avagy biztosítékokat nyújt az Érintettek számára, ott jelen Szabályzat tartalma az elsődlegesen irányadó.

 

I.

Adatkezelő adatai, adatkezelési tevékenység

 

Adatkezelő cégneve:  DONAU Nemzetközi Kereskedelmi Kft.

Adatkezelő székhelye:  1082 Budapest, Kisfaludy utca 28. B. ép. 3. em. 1

Adatkezelő cégjegyzékszáma és a nyilvántartó cégbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-063643  

Adatkezelő központi email címe: tarnoi.ferenc@relaxsan.hu

Adatkezelő telefonszáma: +36 1 323 0754 

Adatkezelő weboldalának címe: https://xn--gygyszat-cza1p.hu   

 

Az Adatkezelő fő adatkezelési tevékenységei: ügyféladatok rögzítése, felhasználása, tárolása, rendszerezése és továbbítása.

II.

Az adatkezelés során kezelt személyes adatok köre, fajtái, forrása és jogalapja

 

 1. Az adatkezelés köre, fajtája: ügyféladatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása

 

 1. Az adatkezelés forrása: az érintettek (ügyfelek, üzletfelek, valamint ezek képviselői, megbízottjai, továbbá a TÁRSASÁG üzlethelyiségeibe és üzemi területekre belépő személyek; jelen Szabályzatban együttesen: Érintettek) szerződés előkészítése, ajánlatkérés, illetőleg szerződés teljesítésével, továbbá annak teljesíthetősége érdekében általuk kért lépésekkel összefüggő magatartásokra vonatkozó személyes adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása megfelelő információnyújtás (tájékoztatás) mellett, közvetlenül az érintett személyek általi adatszolgáltatás útján, a velük folytatott közvetlen interakciókból származik, illetőleg valósul meg.

 

 1. Adatkezelés jogalapjai:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
  • a) pontja: az érintettek hozzájárulása;
  • b) pontja: szerződés teljesítéséhez, illetőleg szerződéskötés előkészítéséhez szükséges adatkezelés;
  • c) pontja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;
  • d) pontja: az érintettek (vagy harmadik személy) létfontosságú érdekeinek védelme érdekében történő adatkezelés], és
  • f) alpontja: jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés (amennyiben ezen adatkezelési jogalapul szolgáló érdek elsőbbséget élvez az érintettek alapvető jogaihoz, érdekeihez képest);
 • a számvitelről szóló 2017. évi CL. törvény 169. § (2) bekezdése
 • az adózás rendjéről szóló Art. 78. § (8)-(9) bekezdése
 • elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

III.

Az adatkezelés célja

 

1.

Elsődleges célok megjelölése

 

Az arányosság, a tisztességes adatkezelés és a célhoz kötöttség elve alapján és az Érintettek személyiségi jogainak tiszteletben tartására is figyelemmel az Érintettek személyes adatainak kezelési céljai (a továbbiakban: Eredeti célok) az alábbiak:

 

Jelenlegi és lehetséges ügyfeleink, partnereink és beszállítóink a velük való együttműködésünk során üzleti kapcsolattartási információkat adnak át számunkra (például az alkalmazottaik, megbízottaik, vállalkozóik, tanácsadóik és engedélyezett felhasználóik nevét, üzleti kapcsolattartási adatait, beosztását és címét.

 

 • szerződéskezelési folyamatok kezelése, ellenőrzése
 • szerződés teljesítési folyamatok kezelése, ellenőrzése
 • termék szállítási- és szolgáltatásnyújtási folyamatok kezelése, ellenőrzése
 • támogatásnyújtási (ideértve szervizelési és szavatossági, jótállási igénykezelési) folyamatok kezelése, ellenőrzése
 • számlázási és szolgáltatáskezelési folyamatok teljesítése, kezelése, ellenőrzése
 • kapcsolatkezelési folyamatok megvalósítása, ellenőrzése
 • technológiai folyamatok ellenőrzése
 • minőség-ellenőrzés, minőség-biztosítási célok
 • marketing és üzletviteli, üzletfejlesztési célok


(jelen Szabályzat vonatkozásában együttesen: Célok)

 

 

 

 

2.

Másodlagos célok megjelölése

 

A Társaság által az Érintettekről, valamint Érintettektől megszerzett, továbbá róluk keletkezett személyes adatok az Adatkezelő jogos, de az Eredeti céloktól eltérő céljára (a továbbiakban: Másodlagos cél) csak abban az esetben használhatók fel, ha az Eredeti cél és a Másodlagos cél egymással szorosan összefügg, illetőleg amennyiben a GDPR, vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., vagy vonatkozó helyi törvény) lehetővé teszi. A szóban forgó személyes adatok érzékenységétől, valamint attól függően, hogy az Adatok Másodlagos célra történő felhasználása járhat-e esetleges negatív következményekkel az Érintettekre nézve, további intézkedésekre lehet szükség a másodlagos felhasználáshoz.

 

Ilyen intézkedések lehetnek például az alábbiak:

 

(i) az Adatokhoz való hozzáférés korlátozása;

(ii) további titoktartási követelmények előírása;

(iii) további biztonsági intézkedések megtétele;

(iv) az Érintettek tájékoztatása a Másodlagos célról;

(v) lehetőség biztosítása az Érintettek számára, hogy ne járuljanak hozzá a másodlagos felhasználáshoz; vagy

(vi) az Érintettek külön írásbeli hozzájárulásának megszerzése

 

Az Érintettek személyes adatainak alábbi Másodlagos célokra történő felhasználása általában megengedett feltéve, hogy a fentieknek megfelelően sor került a szükséges további intézkedések megtételére:

 

(i) az adatok archiválásra történő továbbítása (feltéve, hogy a hosszabb időn keresztül történő megőrzés különös körülmény indokolja);

(ii) az Adatkezelőnél belső ellenőrzések és vizsgálatok elvégzése;

(iii) vállalatirányítási intézkedések végrehajtása, illetőleg annak ellenőrzése;

(iv) vitarendezés, vagy az arra való felkészülés;

(v) jogi, vagy üzleti tanácsadás; továbbá

(vi) biztosítási célok.

3.

Az információkérések, ajánlatkérések, megrendelések és támogatási kérések feldolgozása

 

Amikor az Érintettek egy információkéréssel, ajánlatkéréssel, egy termék vagy szolgáltatás megrendelésével vagy egy támogatási igénnyel kapcsolatban felveszik a TÁRSASÁGGAL a kapcsolatot (online vagy offline módon), vagy részt vesznek valamely fórumon vagy egyéb közösségi informatikai környezetben, a TÁRSASÁG rögzíti a kérés teljesítéséhez, a termékhez vagy szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez vagy a támogatás nyújtásához, valamint az Érintettekkel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (például: a nevét és kapcsolattartási adatait, kérésre, és az Érintett TÁRSASÁGGAL történt megállapodása vonatkozó, megrendelése teljesítésével, szállításával és számlázásával kapcsolatos részleteket, amelyekbe beletartozhatnak ügyfél-elégedettségi felmérési információk is).

Ezeket az adatokat a TÁRSASÁG adminisztratív célokkal és a TÁRSASÁG jogainak védelme érdekében, továbbá az Érintettekkel való kapcsolattartáshoz őrzi meg.

 

IV.

Adatmennyiség és adatminőség

 

Az Adatkezelő az Érintetti adatok feldolgozását köteles azokra az adatokra korlátozni, amelyek az adott Célok eléréséhez indokoltan szükségesek. A TÁRSASÁG minden elvárható lépést megtesz az adott Üzleti cél eléréséhez nem szükséges Érintetti adatok indokolatlan tárolásának elkerülése, illetőleg törlése érdekében.

 

Az Érintetti adatoknak az adott Célok szempontjából indokoltan szükséges mértékig pontosnak, hiánytalannak és lehetőség szerint naprakésznek kell lenniük.

 

V.

Elsőbbséget élvező érdekek

 

A TÁRSASÁG jelen Szabályzat szerinti bizonyos kötelezettségeivel, valamint az Érintettek jelen Szabályzat szerinti bizonyos jogaival szemben – bizonyos körülmények között – elsőbbséget élvezhetnek olyan lényeges érdekek, amelyek az Érintettek érdekénél fontosabbak („Elsőbbséget élvező érdek”).

 

Elsőbbséget élvező érdekek különösen:

 

(i) a TÁRSASÁG jogos üzleti érdekeinek a védelme, beleértve:

(a) az Társaság alkalmazottainak és az Érintetteknek az egészségét és biztonságát,

(b) a TÁRSASÁG szellemi tulajdonjogait, üzleti, kereskedelmi titkait és hírnevét,

(c) a TÁRSASÁG üzleti tevékenységeinek a folytonosságát,

(d) a titoktartás biztosítását valamely vállalkozás tervezett eladásával, összeolvadásával vagy felvásárlásával kapcsolatban, valamint

(e) bizalmi tanácsadók bevonását üzleti, jogi, adóügyi és biztosítási kérdésekben;

 

(ii) feltételezett vagy tényleges törvénysértések megelőzése vagy kivizsgálása (a büntetés-végrehajtási szervekkel való együttműködést is beleértve), illetve a foglalkoztatás feltételeiben, és egyéb TÁRSASÁGI előírásokban foglaltak megsértésének megelőzése vagy kivizsgálása, illetve

 

(iii) a TÁRSASÁG, az Érintettek, vagy harmadik személyek jogainak és szabadságának egyéb módon történő védelme vagy megóvása.

 

VI.

Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében a GDPR és az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel. Az intézkedések a következő területeket érintik:

 

-           jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megelőzése;

-           jogosulatlan megváltoztatás lehetőségnek megelőzése;

-           hálózatok közötti adatátvitel biztonságának biztosítása;

-           törlés, vagy véletlen, illetőleg jogosulatlan adatmegsemmisítés lehetőségének megelőzése;

-           az adatkezeléssel okozható kár, vagy esetleges veszteség lehetőségének minimalizálása.

 

Az adatok tárolása az alapvető biztonsági előírások teljes biztosításával, papíralapon, illetőleg elektronikus archívumokban történik.

 

VII.

Adatok megismerésére jogosultak:

 

Az Érintettek adatainak kezelésére és megismerésére kizárólag a TÁRSASÁG vezetője, illetve a TÁRSASÁG erre kijelölt munkavállalói és a jogszabályban erre feljogosított személyek (pl. hatóságok) jogosultak.

 

VIII.

Adattovábbítás, adatok harmadik személyek részére történő átadása

 

1.

Adattovábbítás elődlegesen csak a fent leírt Célokból, valamint jogszabályi előírás esetén, a szükséges mértékben teljesíthető (például hatóságok és egyéb szervezetek, pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság, jogi képviselő) részére.

 

2.

Harmadik személyek részére történő adattovábbításra másodlagosan azonban az alábbiak szerint sor kerülhet:

 

A Harmadik személyek két kategóriába sorolhatók:

 

(i) Adatfeldolgozó Harmadik személyek: olyan Harmadik személyek, akik az Érintetti adatokat kizárólag az Adatkezelő nevében és utasítására dolgozzák fel (pl. azok a Harmadik személyek, akik az Adatkezelő megbízásából az ügyfélnyilvántartó rendszer / vállalatirányítási rendszerek üzemeltetését, illetőleg karbantartását végzik; futárszolgálatok; szervizszolgálatok; termékgyártók, termék-importőrök, termék nagykereskedők; anyavállalatok minőség-ellenőrzés/biztosítás céljából)

 

(ii) Adatkezelő Harmadik személyek: olyan Érintetti adatokat feldolgozó Harmadik személyek, akik önállóan határoznak a feldolgozás céljáról és módjáról (pl. kamera-, vagy beléptetőrendszert üzemeltető, monitorozó személyek).

 

Az Adatkezelő az Érintetti adatokat Harmadik személy részére kizárólag olyan mértékig adhat át, amennyire az a vonatkozó Célok elérése érdekében szükséges (a III.2. pont szerinti Másodlagos célokat, valamint azon célokat is beleértve, amelyekhez az Érintett külön hozzájárult).

 

Az adatkezelő Harmadik személyek (állami szerveket kivéve) Érintetti adatokat csak abban az esetben dolgozhatnak fel, ha az Adatkezelővel írásos szerződést kötöttek. Az Adatkezelőnek törekednie kell arra, hogy a megkötött szerződés jelen Szabályzattal összhangban biztosítsa az Érintettek adatvédelemmel kapcsolatos érdekeinek védelmét. Minden ilyen szerződés megfogalmazásakor szükség van az Adatkezelő felelős vezetőjének, illetőleg amennyiben kinevezésre került, úgy az illetékes adatvédelmi tisztviselővel történő egyeztetésre.

 

Az adatfeldolgozó Harmadik személyek az Érintetti adatok feldolgozását csak az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján végezhetik. Az adatfeldolgozó Harmadik személlyel kötött szerződésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi rendelkezéseket:

 

(i) az Adatfeldolgozó az Érintetti adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint és az Adatkezelő által meghatározott célokból dolgozhatja fel;

 

(ii) az Adatfeldolgozó köteles a személyes adatokat titokban tartani;

 

(iii) az Adatfeldolgozó köteles megfelelő technikai, fizikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítani a személyes adatok védelme érdekében;

 

(iv) az adatfeldolgozó Harmadik személy az Adatkezelő előzetes írásos beleegyezése nélkül nem engedélyezheti az Érintetti adatok alvállalkozók általi feldolgozását;

 

(v) az Adatkezelő jogosult az adatfeldolgozó Harmadik személy által hozott biztonsági intézkedéseket ellenőrizni és az adatfeldolgozó Harmadik személy köteles az Adatkezelő, illetve bármely illetékes állami hatóság számára a vonatkozó adatfeldolgozó létesítményeihez ellenőrzések és vizsgálatok céljából hozzáférést biztosítani;

(vi) az adatfeldolgozó Harmadik személy köteles az Adatkezelőt az Érintetti adatokat érintő bármely tényleges vagy feltételezett biztonsági szabálysértés (incidens) esetén haladéktalanul értesíteni;

 

(vii) az adatfeldolgozó Harmadik személy bármely biztonsági szabálysértés (incidens) esetén köteles a helyzet orvoslása érdekében a lehető legrövidebb időn belül megfelelő intézkedéseket hozni és az Adatkezelő számára a szabálysértéssel összefüggésben kért minden szükséges tájékoztatást és segítséget haladéktalanul megadni.

 

3.

Jelen alpont a személyes adatok olyan országban lévő Harmadik személy részére történő átadásának a szabályait rögzíti, amely nem tekinthető „megfelelő” szintű védelmet nyújtó országnak a Személyes adatok biztonsága szempontjából („Nem megfelelő ország”). Érintetti adatok Nem megfelelő országban lévő Harmadik személy részére csak abban az esetben továbbíthatók, ha:

 

(i) az Adatok továbbítása az Érintettekkel kötött valamely szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződéskötést, megelőzően az Érintettek által kért lépések megtételéhez szükséges (pl. szolgáltatásnyújtást/termékértékesítés, illetőleg termékbemutató érdekében

raktárterületre/üzemi területre/ügyféltérbe történő belépés/tartózkodás szükségszerű rögzítése);

 

(ii) az Adatkezelő olyan szerződést kötött az adott Harmadik személlyel, amely a jelen Szabályzat rendelkezéseivel azonos szintű védelmet biztosít; a szerződésnek meg kell felelnie az alkalmazandó helyi törvény követelményeinek is;

 

(iii) az Adatok továbbítása az Adatkezelő és valamely Harmadik személy között az Érintett érdekében kötött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges (pl. Adatkezelői felelősségbiztosítási igényérvényesítés esetén a biztosítótársaság, vagy kárbíráló részére történő továbbítás);

 

(iv) Harmadik személy az Európai Unió - Egyesült Államok Adatvédelmi Pajzs (EU-US Privacy Shield) vagy bármely más hasonló program alapján „megfelelő” szintű adatvédelmet biztosító Harmadik személynek minősül;

 

(v) a Harmadik személy kötelező adatkezelői szabályokat vagy hasonló mechanizmusokat vezetett be az adattovábbítás ellenőrzése érdekében, amelyek a vonatkozó törvények alapján megfelelőszintűnek minősülő biztonságot nyújtanak;

 

(vi) az adattovábbítás az Érintettek valamely létfontosságú érdeke védelméhez szükséges;

 

(vii) az adattovábbítás valamely jogos igény megállapításához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

(viii) az adattovábbítás valamely demokratikus társadalom közérdeke védelmével összefüggő, fontos cél eléréséhez szükséges; vagy

 

(ix) az adattovábbítást valamely törvény írja elő.

 

A fenti (vii), (viii) és (ix) pontok esetében az Adatkezelő mindenkori felelős vezetőjének előzetes beleegyezésére van szükség.

 

Az Adatkezelő általánosságban nem köteles az Érintettek hozzájárulását kérni az Érintetti adatok nem megfelelő országban lévő Harmadik személy részére történő továbbításához, azonban a jelen alpontban felsorolt továbbítási jogcímek egyikének fenn kell állnia. Amennyiben a vonatkozó helyi törvény előírja, az Adatkezelő köteles kikérni az Érintettek hozzájárulását is a szóban forgó adattovábbításhoz szükséges a jelen alpontban felsorolt jogcímek egyikének mellett. Amennyiben a jelen alpontban felsorolt jogcímek egyike sem áll fenn, az Adatkezelő kérheti az Érintettek hozzájárulását a nem megfelelő országban található Harmadik személy számára történő adattovábbításhoz, amennyiben:

 

(i) az adattovábbítás nem jár előrelátható hátrányos következményekkel az Érintettre nézve; vagy

(ii) a hozzájárulás igénylése az Érintettek olyan specifikus projektekben, megbízásokban vagy feladatokban történő részvételét megelőzően történik, amelyek adattovábbítást kívánnak meg.

 

Az Adattovábbításhoz szükséges Érintetti hozzájárulás kéréséhez az Adatkezelő mindenkori felelős vezetőjének, illetőleg amennyiben kinevezésre került, úgy az illetékes adatvédelmi tisztségviselő előzetes beleegyezése szükséges. Az Érintetti hozzájárulás kérését megelőzően az Alkalmazottat tájékoztatni kell az alábbiakról:

 

(i) az adattovábbítás célja;

 

(ii) az adatokat továbbító személy/szervezeti egység megnevezése;

 

(iii) azon Harmadik személyek megnevezése,vagy kategóriáik meghatározása, akik részére az Adatok továbbításra kerülnek

 

(iv) a továbbítandó Adatok kategóriái

 

(v) az ország, ahová az Adatok továbbításra kerülnek, valamint

 

(vi) az a tény, hogy az Adatok Nem megfelelő országba kerülnek továbbításra.

 

IX.

Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális időtartam. A személyes adatok nem kezelhetők tovább, mint az adatkezelési cél megvalósulása és minden esetben csak addig kezelhetők, amíg az érintett személy nem kifogásolja a további adatkezelést vagy nem vonja vissza hozzájárulását.

 

Az Érintett bármikor megtagadhatja, vagy visszavonhatja a személyes adatai feldolgozásához való hozzájárulást mindennemű az Adatkezelővel esetleg fennálló jogviszonyát érintő következmény nélkül azzal, hogy amennyiben az adatkezelés, adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b)-f) alpontjaiban foglalt esetkörökbe tartozik, úgy a visszavonás, illetőleg megtagadás ellenére az adatkezelés, adatfeldolgozás az Adatkezelő belátása szerint folytatható. Ilyen esetben feltétlenül ki kell kérni az Adatkezelő mindenkori felelős vezetőjének, illetőleg jogi, vagy adatvédelmi szakértő tanácsát.

 

X.

Az érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 

1.

A kezelt személyes adatai vonatkozásában az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

 

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kifogást fogalmazhat meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;
 3. kérheti személyes adatainak helyesbítését; és
 4. kérheti személyes adatainak törlését, korlátozását, vagy zárolását.

 

Az Érintett személy erre irányuló kérelmére az Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában és írásban ad tájékoztatást.

 

Kifogás esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az adat kijavítása, zárolása, korlátozása, megjelölése és törlése esetén az Adatkezelő az érintett személyt köteles értesíteni (az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel).

 

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Az Adatkezelő elutasíthatja az Érintett kérelmét abban az esetben is, amennyiben:

 

(i) a kérés nem felel meg a GDPR-ban írt követelményeknek,

(ii) a kérés nem elég konkrét,

(iii) az Érintett személyazonossága nem állapítható meg ésszerű eszközökkel, vagy

(iv) a kérés egy korábbi – azonos, illetőleg hasonló célú/tartalmú –kérést követően irreálisan rövid időn belül – ésszerű indok nélkül, illetőleg hiányában – kerül benyújtásra, vagy egyéb okokból a joggal való visszaélésnek minősül. Amennyiben két kérés között 6 hónap vagy annál rövidebb idő telik el, az általában véve irreálisan rövid időnek minősül.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtti panasz tételének joga illeti meg. Ugyanakkor a bírósági, illetve hatósági út igénybevétele előtt célszerű az Adatkezelő közvetlen megkeresése. Az Adatkezelő elérhetőségeit a jelen Szabályzat I. pontja tartalmazza.

 

Az egyes fenti jogosultságok részletes tartalma a következő:

 

A tájékoztatás / hozzáférés joga: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

Az elfeledtetéshez való jog: Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos érdekeivel szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez az érintetti jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

2.

Az Érintettek a TÁRSASÁG mint Adatkezelő esetleges/vélt jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhetnek:

 

    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

    Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

    Telefon: +36 -1-391-1400

    Fax: +36-1-391-1410

    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

XI.

Biztonsági és titoktartási követelmények

 

Az Adatkezelő kereskedelmi szempontból ésszerű technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket hoz az Érintetti adatokkal való visszaélés, azok véletlenszerű, törvénybe ütköző vagy jogosulatlan megsemmisítése, elvesztése, módosítása, közzététele vagy megszerzése, illetve az azokhoz való hozzáférés megelőzése érdekében.

 

Az Adatkezelő alkalmazottai a vonatkozó Célok eléréshez, illetve munkaköri kötelességeik ellátásához indokoltan szükséges mértékig férhetnek hozzá az Érintetti adatokhoz.

 

Az Adatkezelőnek a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottainak meg kell felelniük a munkaszerződésükből (ideértve a vonatkozó munkajogi és adatvédelmi jogszabályokból fakadó) titoktartási kötelezettségeiknek.

 

XII.

Jogi kérdések

 

1.

Helyi jogszabályok és illetékesség

 

Az Érintetti adatok Adatkezelő általi feldolgozására minden esetben a vonatkozó helyi törvény, illetőleg a GDPR rendelkezései tekintendő irányadónak. Az Érintetteket mindenkor megilletik a Magyarországon és az Európai Unióban biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek.

2.

A Szabályzatra irányadó jog; a Szabályzat kiegészítő jellege

 

Jelen Szabályzatra és annak értelmezésére a magyar jog és a GDPR rendelkezései tekintendők irányadónak. Jelen Szabályzat csak abban az esetben alkalmazandó, ha kiegészítő védelmet nyújt az Érintetti adatok biztonságát illetően, így ahol az Infotv. jelen Szabályzatnál, vagy a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet nyújt, ott az Infotv. alkalmazandó. Ahol jelen Szabályzat az Infotv.-nél, illetőleg a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet, vagy további jogokat, jogorvoslatokat, avagy biztosítékokat nyújt az Érintettek számára, ott jelen Szabályzat tartalma az elsődlegesen irányadó.

 

3.

Kizárólagos illetékesség a Szabályzat alapján

 

A jelen Szabályzat szerinti bármely kiegészítő joggal kapcsolatban bármely Érintett által benyújtott panasz vagy igény a TÁRSASÁGGAL szemben, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, vagy az illetékes bíróságnál terjeszthető elő. A panasz, vagy kereset csak abban az esetben fogadható be, ha az Alkalmazott betartotta a jelen Szabályzat X. részében rögzített panasztételi eljárást.

 

4.

Rendelkezésre álló jogorvoslatok, károk korlátozása, bizonyítás terhe károk esetén

 

Az Adatkezelő csak azokért a károkért vállal felelősséget, amelyek az Érintettnél közvetlenül jelen Szabályzat megsértéséből eredően merülnek fel. Amennyiben az Érintettek bizonyítani tudják, hogy kárt szenvedtek, és tényekkel tudják alátámasztani, hogy a kár valószínűsíthetően a jelen Szabályzat megsértéséből eredően merült fel, az Adatkezelőt terheli annak a bizonyítása, hogy az Érintettnél a jelen Szabályzat megsértéséből eredően bekövetkezett károk nem az Adatkezelőnek róhatók fel.

 

XIII.

Az előírások be nem tartásának szankcionálása

 

Amennyiben az Adatkezelő alkalmazottai nem tartják be jelen Szabályzat rendelkezéseit, az fegyelmi intézkedésekhez vezethet és akár a munkaviszony felmondásával is járhat.

 

XIV.

A Szabályzat módosítása

 

Jelen Szabályzat bármely módosításához az Adatkezelő mindenkori Felelős vezetőjének, valamint jogi, vagy adatvédelmi szakértő és amennyiben kinevezésre került az Adatvédelmi vezető előzetes véleményére/jóváhagyására van szükség.

 

Jelen Szabályzatban a „Felelős vezető” jelenti: a Társaságnak a mindenkori vezető tisztségviselőjét (pl. ügyvezető, vezérigazgató, igazgatósági tag).

 

Jelen Szabályzat az Érintettek beleegyezése nélkül is módosítható abban az esetben is, ha a változás az Érintettek számára biztosított valamely előnnyel függ össze.

 

A változás a jóváhagyást és az Adatkezelő hirdetőtábláján, valamint intranetes oldalán történő közzétételt követően lép hatályba.

 

Bármely Érintett jelen Szabályzattal kapcsolatos bármely kérelmét, panaszát vagy igényét a Szabályzatnak a kérelem, panasz vagy igény benyújtásakor hatályos verziója alapján kell elbírálni.

 

Kelt, Budapesten, 2018. május 24.

 

 

                                                                                              P.H.